Start Ang pagdating ng mga kastila

Ang pagdating ng mga kastila

Nilisan ng mga Kastila ang Cebu upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay.

Ayon sa pananaw ng mga Espanyol na Kristiyano, ang mga katutubong nakita nila ay "pagano, animistista, at sumasamba sa mga anito," bukod sa naniniwala sa mga espiritu ng kalikasan.

Ang pagdiriwang ay dinala sa Pilipinas ng mga Espanyol at mula noon ay naging bahagi na ng tradisyon ng mga Pilipino.

Ilang daan taon na ang nakalilipas, ang emperador ng Roma, si Constantino, ay dinalaw ng isang panaginip na siya ay hinihingan ng tulong na pumunta sa isang digmaan upang lumaban sa ngalan ng Banal na Krus.

Nasupil niya ang kanyang kalaban at ang kanyang tagumpay ay naging sanhi nang kanyang pagiging kristiyano.